Team

Project Investigator

 • Prof. Siddhartha Ghosh

Project Managers

 • Usha Viswanathan
 • Vineeta Parmar

Research Assistants/Associates

 • Danish Ansari
 • Rutvik Joshi
 • Ajmal Babu

Web Administrators

 • Prashant Sinalkar
 • Dipti Ghosalkar
 • Sashi Rekha B M K

System Administrators

 • Lee Thomas Stephen
 • Rohan Mhatre

Office Staffs

 • Priya Hiregange
 • Komal Solanki
 • Vishal Birare

Interns

Past Members

 • Yash Lokhande
 • Anand Swaroop
 • Kumari Anjali Jatav
 • Darshan Vishwakarma
 • Sourabh Das
 • Deepthi Reddy
 • Shihabuddin Khan (RA)
 • Deepa Chaudhari
 • Jayant Patil (RA)
 • Priyanka Bhagwat (Web-Admin)
 • Riyaz Khan
 • Mayur Mistry
 • Subhrajit Datta
 • Hashmi S.S Ahmed
 • Siddhesh Chavan
 • Swathi M
 • Reshma Konjari
 • Dharma Teja Nuli
 • Ajmal Babu M S
 • Thushara Pushkaran

Past Interns

 • Annepu Sai Charan
 • Suraj Bhosale
 • Atharva Pingale
 • Aditya Mavale
 • Rutvik Joshi
 • Swaroop N
 • Sagar Rathore
 • Mukunth AG
 • Aamir Durrany
 • Adnan Abdullah
 • Satyam Singh Niranjan
 • Ansari Mohammed Umair Mohammed Ayyub
 • Nitin Singh
 • Anshul kumar singh
 • Mosam Mukeshbhai Patel
 • Mohammad Azhar U Din Mir
 • Shahadad PP
 • Priti Kumari
 • Aditya Arvind Pawar
 • Deepthi Reddy
 • Nikhil Kapoor
 • Rachna Gupta
 • Shreya Ratnakar Bhende
 • Tanmay Kalla
 • Yash Lokhande
 • Aravind P
 • Sasir Pentyala